ผลิตภัณฑ์มะรุม

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร “มะรุม”

แคปซูลใบมะรุม สูตร๑
แคปซูลใบมะรุม สูตร ๒ (สูตรลดน้ำหนัก) Thai-Moringa-seeda-caps