คุณค่าทางอาหารและสารอาหารที่พบในมะรุม

คุณค่าทางอาหารและสารอาหารที่พบในมะรุม

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1976 มีการศึกษาคุณค่าทางอาหารของมะรุม และรวบรวมคุณค่าทางอาหาร เปรียบเทียบระหว่างของผล (ฝัก) ใบสด และใบแห้งของมะรุม ปริมาณ100 กรัมไว้ดังนี้

Analysis of Moringa pods, fresh(raw) leaves and dried leaf powder have shown them to contain the following per 100 grams of edible portion:

PODS LEAF LEAVES POWDER

คุณค่าทางอาหาร ผล(ฝัก) ใบสด ใบแห้ง
ความชื้น (%) 86.9 75 7.5
พลังงาน (calories) 26 92.0 205.0
โปรตีน (กรัม) 2.5 6.7 27.1
ไขมัน (กรัม) 0.1 1.7 2.3
คาร์โบไฮเดรต (กรัม) 3.7 13.4 38.2
เส้นใย (กรัม) 4.8 0.9 19.2
เกลือแร่ (กรัม) 2.0 2.3 -
แคลเซียม (มิลลิกรัม) 30.0 440.0 2003.0
แมกนีเซียม (มิลลิกรัม) 24.0 24.0 368.0
ฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม) 110.0 70.0 204.0
โพแทสเซียม (มิลลิกรัม) 259.0 259.0 1324.0
ทองแดง (มิลลิกรัม) 3.1 1.1 0.6
เหล็ก (มิลลิกรัม) 5.3 0.7 28.2
กรดออกซาลิก (มิลลิกรัม) 10.0 101.0 0.0
กำมะถัน (มิลลิกรัม) 137 137 870
ปริมาณวิตามิน (Vitamin contents)
วิตามินเอ-เบต้าแคโรทีน (มิลลิกรัม) 0.1 6.8 16.3
วิตามินบี-โคลีน (มิลลิกรัม) 423.0 423.0 -
วิตามินบี1 (มิลลิกรัม) 0.05 0.21 2.6
วิตามินบี2 (มิลลิกรัม) 0.07 0.05 20.5
วิตามินบี3 (มิลลิกรัม) 0.2 0.8 8.2
วิตามินซี (มิลลิกรัม) 120 220.0 17.3
วิตามินอี (มิลลิกรัม) - - 113.0
ปริมาณกรดอะมิโน (Amino acid contents)
อาร์จินีน (มิลลิกรัม) 360 406.6 1325
ฮีสติดีน (มิลลิกรัม) 110 149.8 613
ไลซีน (มิลลิกรัม) 150 342.4 1325
ทริปโตแฟน (มิลลิกรัม) 80 107 425
ฟีนิลอลานีน (มิลลิกรัม) 430 310.3 1388
เมทไธโอนีน (มิลลิกรัม) 140 117.7 350
ธรีโอนีน (มิลลิกรัม) 390 117.7 1188
ลิวซีน (มิลลิกรัม) 650 492.2 1950
ไอโซลิวซีน (มิลลิกรัม) 440 299.6 825
วิลีน (มิลลิกรัม) 540 374.5 1063

* From Moringa oleifera: Natural Nutrition for the Tropics by Lowell Fuglie

 

และจากการเปรียบเทียบคุณค่าทางอาหารของใบมะรุมกับอาหารชนิดอื่น พบว่าใบมะรุมมีวิตามินเอมากกว่าแครอท มีแคลเซียมมากกว่าน้ำนม มีธาตุเหล็กมากกว่าผักโขม มีวิตามินซีมากกว่าส้ม และมีโปแตสเซียมมากกว่ากล้วย เป็นต้น

เนื่องจากมะรุมเป็นพืชที่มีธาตุอาหารปริมาณสูงมาก ในบางประเทศมีการส่งเสริมให้นำมะรุมมารับประทานเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ดังนั้นจึงมีการค้นคว้าและวิจัยอย่างกว้างขวางเพื่อที่จะนำพืชชนิดนี้มาใช้

 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบคุณค่าทางอาหารของใบมะรุมสด ใบมะรุมแห้ง และอาหารต่างๆ

vitaminA

VitaminC

 

calcium

 

จากกราฟ แสดงให้เห็นความแตกต่างของคุณค่าทางอาหารดังนี้

วิตามิน A ในใบมะรุมสด มีปริมาณวิตามิน A มากกว่าของแครอท          3              เท่า

ในใบมะรุมแห้งมีปริมาณวิตามิน A มากกว่าของแครอท                       10            เท่า

วิตามิน C ในใบมะรุมสดมีปริมาณวิตามิน C มากกว่าของส้ม                   7              เท่า

ในใบมะรุมแห้งมีปริมาณวิตามิน C น้อยกว่าของส้ม

แคลเซียม ในใบมะรุมสดมีปริมาณแคลเซียม มากกว่าของนม                 3              เท่า

ในใบมะรุมแห้งมีปริมาณแคลเซียม มากกว่าของนม                               17            เท่า

 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบคุณค่าทางอาหารของใบมะรุมสด ใบมะรุมแห้ง และอาหารต่างๆ

Iron Potassium

protein

จากกราฟ แสดงให้เห็นความแตกต่างของคุณค่าทางอาหารดังนี้

เหล็ก ในใบมะรุมสด มีปริมาณเหล็ก น้อยกว่าของผักโขม                                           3              เท่า

ในใบมะรุมแห้งมีปริมาณเหล็ก มากกว่าของผักโขม                                                   10            เท่า

โพแทสเซียม ในใบมะรุมสดมีปริมาณโพแทสเซียมน้อยกว่าของกล้วย                       7              เท่า

ในใบมะรุมแห้งมีปริมาณโพแทสเซียมมากกว่าของกล้วย

โปรตีน ในใบมะรุมสดมีปริมาณโปรตีน น้อยกว่าของโยเกิร์ต                                       3              เท่า

ในใบมะรุมแห้งมีปริมาณโปรตีน มากกว่าของโยเกิร์ต                                                 17            เท่า

 

ตารางแสดง คุณค่าทางอาหารของส่วนต่างๆของมะรุม จากประเทศนิการากัว

คุณค่าทางอาหาร

Morphological Fraction

ใบ

Stem

เมล็ด

(mg kg-1 DM)

Alpha-Carotene

6.5

-

-

Beta-Carotene

401

-

3.8

Echinenon

-

-

-

Fucoxanthin

-

-

-

Lutein

702

21.8

4.0

Myxoxanthophyll

n.d.

-

-

Neoxanthin

219

5.9

-

Violaxanthin

76.5

1.3

-

Zeaxanthin

19.4

-

-

Xanthophyll

83.1

1.6

-

Carotenoids

1508

34.4

4.0

Chlorophyll

6890

271.1

n.d.

อ้างอิงจาก งานวิจัยเรื่อง ศักยภาพของ Moringa oleifera for agricultural and industrial uses สำหรับงานเกษตรและอุตสาหกรรม

โดย Foidl N., Makkar HPS and Becker K.Foidl N., Makkar HPS และ Becker K. Nikolaus Foild, PB 432, carr. Nikolaus Foild, PB 432, carr. Sur Km 11, casa N o 5, Managua, (Nicaragua) Sur กม.11, Casa N o 5, นามากัว (นิการากัว)

 

ตารางแสดงคุณค่าทางอาหารของใบมะรุมของประเทศต่างๆ

Mineral

นิการากัว

อินเดีย

ไนเจอร์

Macro elements (g kg-1 DM)
Calcium แคลเซียม

17.5

26.4

13.9

Phosphorus ฟอสฟอรัส

1.16

1.36

1.22

Magnesium แมกนีเซียม

0.11

0.11

0.11

Sodium โซเดียม

1.16

2.73

2.61

Potassium โพแทสเซียม

19.1

21.7

18.4

Micro-elements (mg kg-1 DM)
Iron เหล็ก

582

175

347

Magense Magense

47.1

51.8

113.9

Zinc สังกะสี

13.5

13.7

24.2

Copper ทองแดง

11.2

7.1

10.6

 

ตารางแสดง ปริมาณวิตามิน C ของใบมะรุมจากสถานที่ต่างกัน

Location

Vitamin C content

(g kg-1 Dry matter)

1) Nicaragua * 1) นิการากัว *

9.18

2) India * 2) อินเดีย *

8.36

3) Niger * 3) ไนเจอร์ *

6.78

4) Nicaragua * (grown in Hohenheim)

นิการากัว * (เติบโตใน Hohenheim)

7.09

5) Nicaragua ** (grown in Hohenheim)

 

นิการากัว ** (เติบโตใน Hohenheim)

9.67

* analysed in freeze dried material

 

* analysed in fresh leaves

อ้างอิงจาก งานวิจัยเรื่อง ศักยภาพของ Moringa oleifera for agricultural and industrial uses สำหรับงานเกษตรและอุตสาหกรรม

โดย Foidl N., Makkar HPS and Becker K.Foidl N., Makkar HPS และ Becker K. Nikolaus Foild, PB 432, carr. Nikolaus Foild, PB 432, carr. Sur Km 11, casa N o 5, Managua, (Nicaragua) Sur กม.11, Casa N o 5, นามากัว (นิการากัว)

 

ตาราง แสดงคุณค่าอาหารส่วนที่กินได้ 100 กรัม ของอินเดีย

ส่วนของพืช Calcium

(mg)Phosphorus)

(mg)Iron

(mg)Thiamine

(mg)Riboflavin

(mg)Niacin

(mg)Vitamin

(mg)Carotene

(mg)Oxalic cid

(mg)ใบ440707.00.060.050.82206,780-ฝัก301105.30.050.070.2120110101ดอก5190 -------

 

ตาราง แสดงคุณค่าอาหารส่วนที่กินได้ 100 กรัม ของไทย

ส่วนของพืช พลังงาน โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 ไนอาซิน วิตามินซี เบต้า-แคโรทีน ใยอาหาร
  กิโลแคลอรี่ กรัม มิลลิกรัม RE กรัม
ฝัก 32 2.2 0.2 5.4 9.00 26 1.5 0.05 0.05 0.6 262 19.16 -
ใบ - - - - - - -- - - - - 908.74 -

กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย ,2535, วิเคราะห์โดยสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาลัยมหิดล

 

จากตารางแสดงข้อมูลด้านสารอาหารที่แสดงทั้งหมด แสดงให้เห็นถึงปริมาณสารอาหารในส่วนต่างของมะรุม ทั้งใบสด ใบแห้ง ฝัก นั้นมีปริมาณที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ การดูแล ทำให้มีผลต่อปริมาณสารอาหารที่มีต่อมะรุมในประเทศนั้น

ผลที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล และ การดำเนินชีวิตในประจำวันที่ถูกต้อง