น้ำมันนวดมะรุม 8 g

น้ำมันนวดมะรุม 8ml

ผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดมะรุม

Moringa Massage oil
ขนาดเล็ก 8 ml. ราคา 65 บาท (ลูกกลิ้ง)

 ส่วนประกอบ

  • น้ำมันมะรุมบริสุทธิ์  พิมเสน  เมนทอล

สรรพคุณ

  • บรรเทาอาการปวดบวดตามข้อ
  • ช่วยคลายกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น
  • ถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อย
  • ลดอาการผื่นคัน สูดดมแก้วิงเวียน

ขนาดเล็ก 8 ml. ราคา 65 บาท (ลูกกลิ้ง)

ผลที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล และ การดำเนินชีวิตในประจำวันที่ถูกต้อง