การใช้ประโยชน์จากมะรุมในด้านต่างๆ

การใช้ประโยชน์จากมะรุมในด้านต่างๆ

 

     วิธีใช้เมล็ดมะรุมบำบัดน้ำเสีย

ประชาชนในแถบชนบทในหลายประเทศทั่วโลก ได้มีการใช้เมล็ดมะรุมทำความสะอาดน้ำสกปรกหรือน้ำขุ่นไว้ใช้บริโภคและอุปโภคในครัวเรือน จากการศึกษาพบว่า กระบวนการใช้เมล็ดมะรุมทำความสะอาดน้ำนี้ นอกจากจะทำให้น้ำหายขุ่นแล้ว ก็ยังทำให้เชื้อแบคทีเรียอันตรายที่อยู่ในน้ำลดจำนวนลงได้ด้วย ในปัจจุบันจึงมีการนำความรู้นี้มาประยุกต์ใช้มะรุมในการบำบัดน้ำหรือกรองน้ำให้สะอาดเพื่อใช้ดื่มในประเทศที่ยากจน เช่นอินเดีย อัฟริกา

      กระบวนการใช้เมล็ดมะรุมบำบัดน้ำเสียทำดังนี้

ใช้เมล็ดมะรุมจากฝักมะรุมที่แห้งคาต้น นำมาแกะเปลือกหุ้มเมล็ดมะรุมออกให้เหลือเฉพาะเมล็ดมะรุมด้านใน ปริมาณ50-150มิลลิกรัม แล้วตำให้ละเอียด ใส่เมล็ดมะรุมบดลงในภาชนะที่มีน้ำสะอาดพอประมาณ แล้วกรองน้ำเมล็ดมะรุมบดด้วยผ้าขาวบาง

นำน้ำเมล็ดมะรุมที่กรองแล้วนี้ มาเทใส่ลงในภาชนะน้ำสกปรกที่เราต้องการให้สะอาดปริมาณ 1 ลิตร แล้วคนน้ำสกปรกที่เจือด้วยน้ำเมล็ดมะรุมบดอย่างรวดเร็วนาน30-60นาที แล้วคนช้าๆต่อไปอีก5นาที จึงใช้ฝาปิดภาชนะน้ำ ตั้งไว้นาน1ชั่วโมง เพื่อให้ตกตะกอน เมื่อครบระยะเวลา จึงเทน้ำสะอาด ที่อยู่ชั้นบนของภาชนะออกเพื่อนำไปใช้

                หมายเหตุ

โปรตีนที่อยู่ในเนื้อของผงเมล็ดมะรุมจะไปจับกับสิ่งสกปรกทำให้ตกตะกอน น้ำจึงใสขึ้น นอกจากนั้น ฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคได้ถึงกว่า90%

ปกติน้ำสกปรก1ลิตร จะใช้เมล็ดมะรุมบด ระหว่าง50-150มิลลิกรัม ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าน้ำนั้นขุ่นหรือสกปรกมากน้อยเพียงใด ซึ่งต้องทำการทดสอบอีกครั้ง นอกจากนี้ยังสามารถใช้กากเมล็ดมะรุมที่เหลือจากการบีบทำน้ำมันมะรุมแล้วมาใช้ทำน้ำให้สะอาดได้เช่นเดียวกัน

 

         ใบมะรุมใช้เลี้ยงสัตว์เพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างได้ผล

ใบมะรุมมีธาตุอาหารและโปรตีนสูงสำหรับการบริโภคของมนุษย์ ในขณะเดียวกันมันก็มีคุณค่าทางอาหารและมีโปรตีนสูงสำหรับการบริโภคของสัตว์เช่นเดียวกัน

-          จากการทดลองของ Mr.Nikolaus Foidl

Mr.Nikolaus Foidl นักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรีย ซึ่งไปอาศัยอยู่ที่ประเทศนิการากัว กำลังทำการทดลองการใช้ใบมะรุมสำหรับการเลี้ยงสัตว์ เขากับคณะกำลังทดลองประโยชน์ต่างๆของมะรุมตั้งแต่ทศวรรษปี 1990 ทั้งนี้โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย โฮเฮนไฮม์ (University of Hohenheim) ประเทศเยอรมนี และสถาบันเทคโนโลยีสมาพันธรัฐสวิส (The Swiss Federal Institute of Technology) เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ในการทดลองโครงการหนึ่งของ Mr.Nikolaus Foidl และคณะ เขาได้ทดลองให้วัวกินใบมะรุมน้ำหนัก 15-17 กิโลกรัมโดย ผสมลงไปกับอาหารปกติทุกวัน ผลปรากฏว่า

-          วัวนมจะให้นมเพิ่มขึ้น 45%

-          วัวเนื้อให้เนื้อเพิ่มขึ้นวันละ 32%

-          วัวพันธุ์ตกลูก มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นตัวละ3-4กิโลกรัม (ปกติวัวพันธุ์เจอร์ซี ตกลูกมีน้ำหนักเฉลี่ยตัวละ22กิโลกรัม)

ปัจจุบัน Mr.Nikolaus Foidl และคณะก็กำลังทำการทดลองใบมะรุมกับวัวจำนวนมากอยู่ที่ประเทศโบลิเวีย โดยให้วัวหลายพันตัวกินใบมะรุมผสมกับฟาง

-          จากการศึกษาของ Dr. Nadir Reyes Sanchez

ในปี ค.ศ.2006 Dr. Nadir Reyes Sanchez ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวีเดน (The Swedish University of Agricultural Sciences) เมืองอุปป์ซาลา ประเทศสวีเดน ได้ทำการวิจัยโดยดารเปรียบเทียบการให้นมในแต่ละวันของวัวนมที่กินฟางอย่างเดียวกับวัวนมที่กินฟางผสมกับใบมะรุม ผลปรากฏว่า

-          วัวที่ให้กินฟางอย่างเดียว ให้นมวันละ 3.1 กิโลกรัม

-          วัวที่กินฟางผสมใบมะรุม 2 กิโลกรัม ให้นมวันละ 4.9 กิโลกรัม (เพิ่มขึ้น 58%)

-          วัวที่ให้กินฟางผสมใบมะรุม 3 กิโลกรัม ให้นมวันละ 5.1กิโลกรัม (เพิ่มขึ้น 65%)

ประโยชน์ที่จะเกิดกับเกษตร

หากใบมะรุมสามารถเพิ่มน้ำหนักเนื้อของวัวเนื้อและเพิ่มน้ำหนักนมของวัวนมได้จริงอย่างที่ทำการทดลองข้างต้นแล้ว ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ โคพันธุ์ และโคนม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกษตรกรในแถบเอเชียและแอฟริกา การใช้ใบมะรุมเลี้ยงวัวเป็นวิธีเพิ่มผลผลิตที่ใช้ต้นทุนต่ำ และในเมืองไทยเราเองเกษตรกรก็ควรนำวิธีนี้มาใช้เช่นเดียวกัน

           ใบมะรุมใช้บำรุงดิน และไล่แมลง

น้ำคั้นจากใบมะรุมสดเพื่อนำไปฉีดพ่นกับพืช ยังมีประโยชน์ในการช่วยเร่งการเจริญเติบโตของต้นอ่อน พืชจะมีราก ลำต้น ใบแข็งแรง ทนต่อโรค และแมลงศัตรูพืช ที่สำคัญผลผลิตเพิ่มขึ้น การใช้น้ำคั้นจากใบมะรุม ผสมน้ำ36เท่า ฉีดพ่น 25 มิลลิลิตรต่อต้น

            อินเดียมีผลิตภัณฑ์มะรุมประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหลากหลายชนิด

อินเดียมีผลิตภัณฑ์มะรุมหลากหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ ผลิตภัณฑ์มะรุมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นิยมลงการประกาศขายผลิตภัณฑ์มะรุมทางอินเตอร์เน็ตโดยเน้นลูกค้าต่างประเทศโดยเฉพาะลูกค้าในแถบยุโรป ออสเตรเลีย และอเมริกา ผลิตภัณฑ์มะรุมประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของอินเดีย ก็มี เช่น Moringa Original Flavor, Moringa Green Tea, Moringa Lemon Tea, Moringa Ginger Tea, Moringa Mint Tea, Moringa Strawberry Tea, Moringa Apple Cinnamon, Moringa Tea Sampler Box

            การใช้ประโยชน์ของมะรุมในสหรัฐอเมริกา

  1. ต้นกล้าของมะรุม ใช้เป็นอาหารของวัว ม้า แพะ และมนุษย์
  2. เมล็ดแก่จัดของมะรุม ใช้สกัดเป็นน้ำมันมะรุม
  3. นำฝักมะรุมแก่ เมล็ดมะรุมจากฝักอ่อน ใบมะรุม ดอกมะรุม ไปปรุงเป็นอาหารได้มากมาย เช่น ใบมะรุมแห้งมาบดทอดกับน้ำมันรวมกับสมุนไพรอื่นๆ, ใบมะรุมผสมกับมะเขือเทศเจียวกับไข่รับประทานเป็นอาหารเช้า, ใบมะรุมสดผสมกับน้ำมันมะกอก ใบโรสแมรี่ ใบเบซิล ผงชูรส พริกไทย กระเทียม น้ำส้มสายชู ผสมเข้าด้วยกันและคนให้เข้ากัน, ใช้ทาขนมปังรับประทานเป็นแสน็กเพื่อสุขภาพ
  4. ใบมะรุมสดนำไปผึ่งลมให้แห้งจนกรอบ นำไปทำชามะรุม และใช้ปรุงอาหาร