มะรุมกับการวิจัยในประเทศไทย

มะรุมการวิจัยในประเทศไทย งานวิจัยในไทย สำหรับการวิจัยด้านฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา โรคนั้นพอมีอยู่บ้าง เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยยมหิดลเป็นต้น แต่ส่วนใหญ่เปผ็นการทดลองในสัตว์ ซึ่งมีหลายฤทธิ์ เช่น ลดความดัน ขับปัสสาวะ ลดไขมัน ต้านเชื้อแบททีเรีย ต้านมะเร็ง เป็นต้น ซึ่งยังไม่มีงายวิจัยทดลองในมนุษย์ที่สมบูรณ์ Read More