การใช้ประโยชน์จากมะรุมในด้านต่างๆ

การใช้ประโยชน์จากมะรุมในด้านต่างๆ        วิธีใช้เมล็ดมะรุมบำบัดน้ำเสีย ประชาชนในแถบชนบทในหลายประเทศทั่วโลก ได้มีการใช้เมล็ดมะรุมทำความสะอาดน้ำสกปรกหรือน้ำขุ่นไว้ใช้บริโภคและอุปโภคในครัวเรือน จากการศึกษาพบว่า กระบวนการใช้เมล็ดมะรุมทำความสะอาดน้ำนี้ นอกจากจะทำให้น้ำหายขุ่นแล้ว ก็ยังทำให้เชื้อแบคทีเรียอันตรายที่อยู่ในน้ำลดจำนวนลงได้ด้วย ในปัจจุบันจึงมีการนำความรู้นี้มาประยุกต์ใช้มะรุมในการบำบัดน้ำหรือกรองน้ำให้สะอาดเพื่อใช้ดื่มในประเทศที่ยากจน เช่นอินเดีย อัฟริกา Read More