การใช้มะรุมในรูปแบบต่างๆ

การใช้มะรุมในรูปแบบต่างๆ หลายประเทศยกให้ “มะรุม” เป็นพืชมหัศจรรย์ The Miracle Tree จากเอกสารหลายชิ้นจากต่างประเทศได้มีการยกย่องให้มะรุมเป็นพืชมหัศจรรย์ เห็นได้จากในช่วงหลายศตวรรษนี้ มีการสนับสนุนให้มีการนำมะรุมมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และในอุตสาหกรรมเป็นวงกว้าง Read More